! OTVÁRAME !

Milí naši návštevníci

S veľkou radosťou vám oznamuje, že po dlhých mesiacoch otvárame tento piatok 4.2.2022. Prevádzka Aquaruthenie bude otvorená počas piatku, soboty a nedele/ ostatné dni bude zatvorená/  až do odvolania v prevádzkových hodinách:

Piatok : 13.00- 21.00
Sobota: 10.00- 21.00
Nedeľa 10.00- 20.00

Na základe Vyhlášky 6 zo 17.01.2022 budeme fungovať v režime:

 • Bazény v režime OP
 • Aquacafé v režime OP
 • Saunový svet v režime OP+

Za osobu v režime „OP“ sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 • a) osoba kompletne očkovaná,
 • b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia MZ SR vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať
  1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR a
  2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Za osobu v režime OP+ sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 • a) osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,
 • b) osoba kompletne očkovaná a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • c) osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
 • d) osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • e) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID- 19
 • f) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • g) osoba do 6 rokov veku.

Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 • a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID- 19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.
 • e) Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom  v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

I naďalej platí výnimka pre umelé kúpaliská v zmysle vyhlášky 3/2022 s platnosťou od 19.1.2022 – návštevníci nemusia mať v areáli vodného parku prekryté dýchacie cesty. Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom je nutné po priestor šatní – tj. Vstupná hala a priestor recepcie