Latem zbieraj a zimą korzystaj!

Odwiedzaj Aquaruthenię podczas sezonu letniego i otrzymaj jedno bezpłatne wejście do kompleksu całorocznego.
Jak to zrobić?
4. Za każde całodzienne wejście do Aquaruthenii otrzymasz pieczątkę.
5. Za 10 takich pieczątek otrzymasz jedno trzygodzinne wejście do kompleksu całorocznego.
6. Pieczątkę otrzymasz w letniej kasie Aquaruthenii.

Warunki:
Z bezpłatnego wejścia można korzystać w okresie pozasezonowym, od 15.09. do 22.12. 2019 i obejmuje ona tylko wstęp na baseny.
Pieczątkę otrzymasz tylko za wejście dorosłej osoby na całą dobę.