KAŽDÝ PONDELOK ZATVORENÉ

Od 16.01.2017 bude každý pondelok Aquaruthenia zatvorená z dôvodu sanitárneho dňa.

Ďakujeme za pochopenie.