Partneri Aquaruthenie

NAJ PRODUKT TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA PRESZOWSKIEGO 2015

Osobowość turystyki i Naj produkty za 2015r. są już znane. Publiczność wysyłała propozycję do organizatorów, którzy następnie wybrali zwycięzców. Konkurs już po raz drugi zorganizowała Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska we współpracy z prešovskou župou.

Kompleks kąpieliska letniego oraz basenów całorocznych z wellness Aquaruthenia Svidník jest przykładem rozwoju produktów turystycznych w regionie z mocnym, ale do tej pory niewykorzystywanym, potencjałem,.

Z niewykończonej pływalni, która przez ponad dwadzieścia lat stała obok kąpieliska letniego, powstało wellness z krytymi basenami.

Właśnie w marcu 2015r. otwarty został całoroczny kompleks z wewnętrznymi basenami i wellness, połączony latem z zewnętrznymi basenami i kempingiem.

ŹRÓDŁO:http://presov.korzar.sme.sk