ĎAKUJEME

Ďakujeme všetkým partnerom a iným, ktorí nám pomáhali, pomáhajú a budú pomáhať pri rozvoji projektu Aquaruthenia Svidník – projektu určeného pre ľudí.

Martin Rimák fotograf

Úžasný fotograf Martin Rimák

OZ Kolysočka-Kolíska, výučba rusínskeho jazyka

Vzdelávací partner OZ Kolysočka-Kolíska, organizátor neziskových škôl rusínskeho jazyka

Realizátor KM-Systém, s.r.o.
Realizátor KM-Systém, s.r.o.
TV Zemplín

Mediálny partner TV Zemplín

Bardejovská TV

Mediálny partner Bardejovská TV

e-dukla.sk

Mediálny partner e-Dukla.sk

Podduklianske novinky

Mediálny partner Podduklianske novinky

Humenská TV

Mediálny partner Humenská TV

Noviny Slovenský východ

Mediálny partner Noviny Slovenský východ

Relaxujte s rozumom relaxmarket.sk

Ubytovanie na Slovensku

Ubytovací portál UbytovanieNaSlovensku.eu

Internetový zľavový portál oplatisa.to

reklamná služba, zľavy vipcard.sk
Turistické atrakcie www.noclegowo.pl
Relaxujte s rozumom www.relaxmarket.sk

Mesto Svidník

Ďakujeme poslancom mesta Svidník, ktorí prejavili pred 15-timi rokmi odvahu a podpísali dlhodobú spoluprácu s neznámou firmou  a zároveň za ich dlhoročnú stále trvajúcu  dôveru a podporu.

Michal Bartko

Ďakujeme bývalému primátorovi mesta Svidník Ing. Michalovi Bartkovi a jeho spolupracovníkom.

Ján Holodňák

Ďakujeme terajšiemu primátorovi mesta Svidník Ing. Janovi Holodňákovi a jeho spolupracovníkom.

Svidníčania

Ďakujeme obyvateľom mesta Svidník a širokého okolia za dôveru prejavovanu návštevami areálu Vodný svet Svidník a teraz aj areálu Aquaruthenia Svidník , ďakujeme aj za ich podnety pre zlepšenie prevádzky a vzhľadu areálu.

Poľskí bratia

Ďakujeme návštevníkom z Poľska za ich návštevy a inšpiráciu.

Emil Rindzák

Ďakujeme Ing. Emilovi Rindzákovi za dlhoročnú spoluprácu pri rozvoji areálu.

Realizačné firmy

Ďakujeme Energospol Svidnik, C.C.S. Presov, AdemSTAV Stara Ľubovňa, Gerkos Košice, Aquamont Sabninov, Janestav Stropkov, Trio Stropkov, Commet Stropkov, Stavstol Stropkov,  Lencos, Drevimex, Lamir Bardejov, skRast Svidnik , Elec Stropkov, Caskomp …

Vy, návštevníci

Ďakujeme Vám za návštevu, podnety, a rozširovanie dobrého slova o Aquaruthenii, bývalom Vodnom svete Svidník.